I naturen....

Skogen, fjällen, havet. De oändliga horisonterna och årstidernas växlingar. Naturen betyder allt för oss – vi vandrar i den, vi inspireras av den, vi utvecklar utrustning för att vistas i den och vår vision är att inspirera andra till att komma ut i naturen.

Vi är helt enkelt galna i naturen. Med vår kärlek till naturen kommer också en viktig insikt: att allt vi gör påverkar miljön omkring oss. Vi vill göra vårt bästa för att hålla denna påverkan så liten som möjligt – så att naturen får vara precis så vild, vacker och oförstörd som den alltid varit.

 

 


I naturen....

Skogen, fjällen, havet. De oändliga horisonterna och årstidernas växlingar. Naturen betyder allt för oss – vi vandrar i den, vi inspireras av den, vi utvecklar utrustning för att vistas i den och vår vision är att inspirera andra till att komma ut i naturen.

Vi är helt enkelt galna i naturen. Med vår kärlek till naturen kommer också en viktig insikt: att allt vi gör påverkar miljön omkring oss. Vi vill göra vårt bästa för att hålla denna påverkan så liten som möjligt – så att naturen får vara precis så vild, vacker och oförstörd som den alltid varit.

 

 

VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI

För att arbeta systematiskt inom hållbarhet baserar vi arbetet på FN's globala mål för hållbar utveckling. Av de sjutton globala målen har vi valt sex fokusområden som är mest relevanta för vår verksamhet,
för de som arbetar för oss och använder våra produkter och för vårt fokus på planeten:

God hälsa och välbefinnande (FN:s mål nr 3).
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (FN:s mål nr 8).
Hållbar konsumtion och produktion (FN:s mål nr 12).
Bekämpa klimatförändringarna (FN:s mål nr 13).
Hav och marina resurser (FN:s mål nr 14).
Rent vatten & Ekosystem och biologisk mångfald (FN:s mål nr 6 och 15).
Genomförande och Globalt partnerskap (FN:s mål nr 17)

LÄR MER

VÅR HÅLLBARHETSSTRATEGI

För att arbeta systematiskt inom hållbarhet baserar vi arbetet på FN's globala mål för hållbar utveckling. Av de sjutton globala målen har vi valt sex fokusområden som är mest relevanta för vår verksamhet,
för de som arbetar för oss och använder våra produkter och för vårt fokus på planeten:

God hälsa och välbefinnande (FN:s mål nr 3).
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (FN:s mål nr 8).
Hållbar konsumtion och produktion (FN:s mål nr 12).
Bekämpa klimatförändringarna (FN:s mål nr 13).
Hav och marina resurser (FN:s mål nr 14).
Rent vatten & Ekosystem och biologisk mångfald (FN:s mål nr 6 och 15).
Genomförande och Globalt partnerskap (FN:s mål nr 17)

LÄR MER

HÅLLBARHET FRÅN RÅVARA TILL PRODUKT

Hur lever vi upp till hållbarhetsmålen? Vi vill vara öppna med hur långt vi har kommit och vad vi har kvar att göra. Eftersom våra produktkategorier skiljer sig åt när det gäller bland annat material, produktionsmetoder och tillverkningsland har vi valt att analysera dem för sig.

läs mer om socialt ansvar på brav.com

LÄS MER om produktutvecklingHÅLLBARHET FRÅN RÅVARA TILL PRODUKT

Hur lever vi upp till hållbarhetsmålen? Vi vill vara öppna med hur långt vi har kommit och vad vi har kvar att göra. Eftersom våra produktkategorier skiljer sig åt när det gäller bland annat material, produktionsmetoder och tillverkningsland har vi valt att analysera dem för sig.

läs mer om socialt ansvar på brav.com

LÄS MER om produktutvecklingVill du
också bidra?

Du kan också bidra till att minska miljöpåverkan kring
dina friluftsprodukter. Här är några saker att tänka på.

hur du kan hjälpa till

 

 

Vill du
också bidra?

Du kan också bidra till att minska miljöpåverkan kring
dina friluftsprodukter. Här är några saker att tänka på.

hur du kan hjälpa till

 

 

Tack för besöket!

Vi hoppas att du hittade något som väckte ditt intresse för vårt hållbarhetsarbete.


kontakta oss
Anmäl till vårt NYHETSBREV  PRESS ROOM

Tack för besöket!

Vi hoppas att du hittade något som väckte ditt intresse för vårt hållbarhetsarbete.


kontakta oss
Anmäl till vårt NYHETSBREV  PRESS ROOM

1932.

Lundhags is founded with the idea of manufacturing shoes that last for a lifetime. Boot repair is offered from the very beginning.

1960.

We create the shellboots that have become the most sustainable boots on the market.

1980.

We offer leather treatment from an old family recipe which keeps boots lasting even longer.

1998.

We start manufacturing technical apparel and
backpacks with the aim of creating long-lasting products.

2016.

We start to systematically evaluate how our suppliers are meeting our sustainability targets.

2017.

We begin to record details of all our materials and chemicals.

2018.

We reduce the number of collections to one per year.

2018.

We make our products available for hire in collaboration with Outdoorbuddies.

2018.

All our products are entirely free from fluorocarbons.

1932.

Lundhags is founded with the idea of manufacturing shoes that last for a lifetime. Boot repair is offered from the very beginning.

1960.

We create the shellboots that have become the most sustainable boots on the market.

1980.

We offer leather treatment from an old family recipe which keeps boots lasting even longer.

1998.

We start manufacturing technical apparel and
backpacks with the aim of creating long-lasting products.

2016.

We start to systematically evaluate how our suppliers are meeting our sustainability targets.

2017.

We begin to record details of all our materials and chemicals.

2018.

We reduce the number of collections to one per year.

2018.

We make our products available for hire in collaboration with Outdoorbuddies.

2018.

All our products are entirely free from fluorocarbons.

2019.

We reduce single use plastic products in the office.

2020.

All wool is guaranteed museling-free.

2021.

We offer returns of old products and start offering second-hand sales in our stores and online.

2021.

We track our carbon emissions, reduce them as much as possible and evaluate climate compensation.

2021.

Goal: We offer repairs of all our products in all markets.

2022.

Goal: We launch our concept store with second hand sales and clothing hire in Stockholm.

2022.

Goal: We only use the materials and chemicals which are industry practice for sustainability.

2030.

Goal: 30% reduction in carbon emissions, 80% circularity.

2019.

We reduce single use plastic products in the office.

2020.

All wool is guaranteed museling-free.

2021.

We offer returns of old products and start offering second-hand sales in our stores and online.

2021.

We track our carbon emissions, reduce them as much as possible and evaluate climate compensation.

2021.

Goal: We offer repairs of all our products in all markets.

2022.

Goal: We launch our concept store with second hand sales and clothing hire in Stockholm.

2022.

Goal: We only use the materials and chemicals which are industry practice for sustainability.

2030.

Goal: 30% reduction in carbon emissions, 80% circularity.

LUNDHAGS’ FOCUS AREAS

1. Reduce climate change

We will measure our carbon footprint and reduce it by 30% by 2030.

2. Balance business

We will create balanced economic growth. Balance: Stock, Margins, Profit, Distribution.

3. Empower people

• Employees:We will strive to ensure both physical and mental good health among our employees.

• Customers: We will inspire our customers to promote their well-being through hiking and being out in nature.

• Suppliers and partners: We will ensure that those who work with Lundhags receive reasonable pay, with equality in the workplace, a safe working environment and reasonable working hours.

4. Circular responsibility

We will develop our circular services and be 80% circular by 2030.

Specifically, this means that, among other things, we need to find and use materials that are recycled or recyclable and free from fossil substances. We must ensure that our raw material requirements are produced in a sustainable way and do not displace natural habitats. We must also ensure that everyone who works in our value chain does so under good conditions.