Vår hållbarhetsstrategi

För att arbeta systematiskt inom hållbarhet baserar vi arbetet på FN's globala mål för hållbar utveckling.

 
E_SDG_logo_without_UN_emblem_horizontal_RGB-1024x187.png

Av de sjutton globala målen har vi valt sex fokusområden som är mest relevanta för vår verksamhet, för de som arbetar för oss och använder våra produkter och för vårt fokus på planeten.


Vår strategi baseras på FN:s globala mål för hållbar utveckling:
• God hälsa och välbefinnande (FN:s mål nr 3).
• Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (FN:s mål nr 8).
• Hållbar konsumtion och produktion (FN:s mål nr 12).
• Bekämpa klimatförändringarna (FN:s mål nr 13).
• Hav och marina resurser (FN:s mål nr 14).
• Rent vatten & Ekosystem och biologisk mångfald (FN:s mål nr 6 och 15).

Utifrån dessa fokusområden har vi skapat en strategi för Lundhags hållbara utveckling som vi sammanfattar i 4 punkter.

Läs mer på globalamalen.se

SustainableDG_IndividualIcons.jpeg


Lundhags fokusområden

Vi ska reducera vår klimatpåverkan, balansera vår affär, ta ansvar för våra medmänniskor och satsa på cirkulära tjänster.

 1. Reduce climate change: Vi ska mäta vårt koldioxidavtryck och minska detta med 30 procent fram till år 2030.

 2. Balance business: Vi ska skapa balanserad ekonomisk tillväxt.
  Balans: Stock-Margins-Profit-Distribution.

 3. Empower people:
  • Medarbetare: Vi ska arbeta för god hälsa hos våra medarbetare, både fysiskt och psykiskt.
  • Kunder: Vi ska inspirera våra kunder till välbefinnande genom att vandra och vara i naturen.
  • Leverantörer och partners: Vi ska säkerställa att de som arbetar med Lundhags har rimligt betalt, jämställda arbetsplatser, säker arbetsmiljö och skäliga arbetstider.

 4. Circular responsibility: Vi ska utveckla våra cirkulära tjänster och vara 80 procent cirkulära år 2030. Konkret betyder detta bland annat att vi måste hitta och använda material som är återvunna eller återvinningsbara och utan fossila ämnen. Vi måste säkerställa att vårt råvarubehov framställs på ett hållbart sätt och inte tränger undan naturliga biotoper. Vi måste också säkerställa att alla som arbetar i vår värdekedja gör detta under goda förhållanden.

 

Shoe-Repair-Image-Our-Plan-Sustainability.jpg
Vi ska använda så lite som möjligt av
jordens resurser.

 

Att använda så lite som möjligt av jordens resurser är avgörande för hållbarhet. För att åstadkomma detta krävs både att produktionen är hållbar och att produkterna kan användas om och om igen. Därför vill vi skapa produkter som kan repareras, alterneras och återanvändas.

 

Inspirera

Vi vill hjälpa dig som kund att göra hållbara val på många olika sätt, exempelvis genom guider, träffar, inspiration och skötselråd.

Minska

Vi vill minska det avtryck vi lämnar genom material, avfall och energianvändning med hjälp av hållbar design och hållbara tillverkningsmetoder.

Återanvända

Istället för att uppmuntra till onödig konsumtion vill vi göra det enkelt för dig som handlar hos oss att göra hållbara val genom att erbjuda uthyrning och second hand-försäljning av våra produkter.

Reparera

Vi vill skapa produkter som enkelt kan repareras eller göras om för att passa även när behoven förändras.

Tillvarata

Vi tar vara på vårt avfall och gör nya produkter av restmaterial och överblivna varor.