VÅR STRATEGI FOR BÆREKRAFT

For å sikre en systematisk holdning til bærekraft, følger vi FNs mål for bærekraftig utvikling.

 
E_SDG_logo_without_UN_emblem_horizontal_RGB-1024x187.png

Av de sytten globale målene har vi valgt seks fokusom- råder som er mest relevante for vår virksomhet, for de som arbeider for oss og de som bruker produktene våre, og for vårt fokus om planeten.


Vår strategi er basert på FNs mål for bærekraftig utvikling:
Sikre og fremme god helse for alle
  (FN:s mål nr 3).
Skikkelig arbeid og økonomisk vekst
  (FN:s mål nr 8).
Ansvarlig forbruk og produksjon
  (FN:s mål nr 12).
Handling for klimaet
  (FN:s mål nr 13).
Bevare livet under vann
  (FN:s mål nr 14).
Rent vann og sanitærforhold og beskytte økosystemet
  (FN:s mål nr 6 och 15).

Basert på disse fokusområdene har vi utviklet en strategi for Lundhags bærekraftige utvikling som vi oppsummerer i fire punkter.

LEs mer på globalamalen.se

SustainableDG_IndividualIcons.jpeg


LUNDHAGS FOKUSOMRÅDER

Vi vil redusere vår klimapåvirkning, balansere virk- somheten vår, ta ansvar for våre medmennesker og investere i sirkulære tjenester.

  1. Reduce climate change: Vi vil måle vårt karbonavtrykk og redusere det med 30 % innen 2030.

  2. Balance business: Vi vil skape balansert økonomisk vekst. Balanse: Aksjer, marginer, fortjeneste, fordeling.

  3. Empower people:
    • Medarbeidere: Vi vil jobbe for god fysisk og mental helse blant våre medarbeidere.
    • Kunder: Vi vil inspirere våre kunder til velvære gjennom å gå på tur og være ute i naturen.
    • Leverandører og samarbeidspartnere: Vi vil sikre at de som jobber med Lundhags mottar skikkelig lønn, har likhet på arbeidsplassen, et sikkert arbeidsmiljø og rimelige arbeidstider.

  4. Circular responsibility: Vi vil utvikle våre sirkulære tjenester og være 80 % sirkulær innen 2030. Konkret betyr dette at vi blant annet må finne og bruke materialer som er resirkulert eller resir- kulerbare, og uten fossile stoffer. Vi må sikre at at våre råvarebehov er skapt på en bærekraftig måte og ikke fortrenger naturlige habitater. Vi må også sikre at alle som jobber i verdikjeden vår gjør det under gode forhold.

 

Shoe-Repair-Image-Our-Plan-Sustainability.jpg
VI SKAL BRUKE SÅ LITE SOM MULIG AV
JORDENS RESSURSER.

 

Å bruke så lite som mulig av jordens ressurser er avgjørende for bærekraft. For å oppnå dette må produksjonen være bærekraftig, og produk- tene våre brukes igjen og igjen. Derfor ønsker vi å skape produkter som kan repareres, endres og gjenbrukes.

 

Inspirere

Vi vil hjelpe deg som kunde til å gjøre bærekrafti- ge valg på mange forskjellige måter, for eksempel gjennom veiledninger, treff, inspirasjon og råd
om vedlikehold.

Redusere

Vi vil redusere fotavtrykket vårt gjennom mate- rialvalg, avfall og energibruk ved å benytte bærekraftig design og bærekraftige produksjons- metoder.

Gjenbruk

I stedet for å oppmuntre til unødvendig forbruk, vil vi gjøre det enkelt for kundene å foreta bære- kraftige valg ved å tilby klær til leie og salg
av brukte produkter.

Reparere

Vi vil skape produkter som er lette å reparere og å endre, slik at de fortsatt er brukbare selv om behovene dine forandrer seg.

Bruke det vi har

Vi vil få mest mulig ut av avfallet vårt, og lager nye produkter av restmaterialer og usolgte varer.