I naturen....

Skogen, fjellet, havet. De endeløse horisontene og årstidenes forandringer. Naturen betyr alt for oss - vi går tur i den, vi lar oss inspirere av den, vi utvikler utstyr for å være utendørs i den, og misjonen vår er å inspirere andre til også å dra ut og glede seg over naturen. Vi er ganske enkelt gale etter naturen.

Og med kjærligheten til naturen kommer en viktig innsikt: At alt vi gjør påvirker miljøet rundt oss.Vi vil gjøre vårt beste for at denne påvirkningen skal være så liten som mulig - slik at naturen kan fortsette å være så vill, vakker og uberørt som den alltid har vært.

 

 

VÅR STRATEGI FOR BÆREKRAFT

For å sikre en systematisk holdning til bærekraft, følger vi FN's mål for bærekraftig utvikling. Av de sytten globale målene har vi valgt seks fokusom- råder som er mest relevante for vår virksomhet, for de som arbeider for oss og de som bruker produktene våre, og for vårt fokus om planeten:

Sikre og fremme god helse for alle
(FN:s mål nr 3).
Skikkelig arbeid og økonomisk vekst
(FN:s mål nr 8).
Ansvarlig forbruk og produksjon
(FN:s mål nr 12).
Handling for klimaet
(FN:s mål nr 13).
Bevare livet under vann
(FN:s mål nr 14).
Rent vann og sanitærforhold og beskytte økosystemet
(FN:s mål nr 6 och 15).
 

LÆRE MER

BÆREKRAFT FRA RÅMATERIALER TIL
SLUTTPRODUKT

Hvordan vil vi leve opp til bærekraftsmålene våre? Vi vil være åpne om hvor langt vi har kommet og om hva som gjenstår å gjøre. Ettersom produktkategoriene våre er forskjellige når det gjelder materialtyper, produksjonsmetoder og produksjonsland, har vi valgt å analysere dem separat.


LES MERVIL DU OGSÅ HJELPE TIL?

Du kan også spille en rolle i å redusere miljøpåvirkningen av friluftsproduktene dine. Her er et par ting å tenke på.

hvordan du kan hjelpe

 

 

Takk for besøket!

Vi håper du fant noe som vekket din interesse for vårt bærekraftsarbeid.

Vi vil gjerne svare på spørsmål om dette eller andre spørsmål i vårt brukerstøtte.  

HJElp oG kontakt oss


Registrer deg for vårt nyhetsbrev for å få mer inspirasjon og produktnyheter.

NYHETSBREV PÅMELDING PRESS ROOM

1932.

Lundhags is founded with the idea of manufacturing shoes that last for a lifetime. Boot repair is offered from the very beginning.

1960.

We create the shellboots that have become the most sustainable boots on the market.

1980.

We offer leather treatment from an old family recipe which keeps boots lasting even longer.

1998.

We start manufacturing technical apparel and
backpacks with the aim of creating long-lasting products.

2016.

We start to systematically evaluate how our suppliers are meeting our sustainability targets.

2017.

We begin to record details of all our materials and chemicals.

2018.

We reduce the number of collections to one per year.

2018.

We make our products available for hire in collaboration with Outdoorbuddies.

2018.

All our products are entirely free from fluorocarbons.

2019.

We reduce single use plastic products in the office.

2020.

All wool is guaranteed museling-free.

2021.

We offer returns of old products and start offering second-hand sales in our stores and online.

2021.

We track our carbon emissions, reduce them as much as possible and evaluate climate compensation.

2021.

Goal: We offer repairs of all our products in all markets.

2022.

Goal: We launch our concept store with second hand sales and clothing hire in Stockholm.

2022.

Goal: We only use the materials and chemicals which are industry practice for sustainability.

2030.

Goal: 30% reduction in carbon emissions, 80% circularity.

LUNDHAGS’ FOCUS AREAS

1. Reduce climate change

We will measure our carbon footprint and reduce it by 30% by 2030.

2. Balance business

We will create balanced economic growth. Balance: Stock, Margins, Profit, Distribution.

3. Empower people

• Employees:We will strive to ensure both physical and mental good health among our employees.

• Customers: We will inspire our customers to promote their well-being through hiking and being out in nature.

• Suppliers and partners: We will ensure that those who work with Lundhags receive reasonable pay, with equality in the workplace, a safe working environment and reasonable working hours.

4. Circular responsibility

We will develop our circular services and be 80% circular by 2030.

Specifically, this means that, among other things, we need to find and use materials that are recycled or recyclable and free from fossil substances. We must ensure that our raw material requirements are produced in a sustainable way and do not displace natural habitats. We must also ensure that everyone who works in our value chain does so under good conditions.