Integritetspolicy

Lundhags värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Nedan kan du läsa om hur vi behandlar din integritet.

PERSONUPPGIFTSANSVAR

Lundhags Skomakarna AB (”Lundhags”) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-post) på denna webbplats (”Webbplatsen”) och för behandlingen av de personuppgifter du lämnar på Webbplatsen. Lundhags värnar om din integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Lundhags följer Personuppgiftslagen och arbetar aktivt för att förebygga missbruk och förluster av personuppgifter. Detta sker bland annat genom att endast anställda hos Lundhags och underleverantörer som har behov av det har tillgång till dina personuppgifter, genom kodad datakommunikation, fysiskt skydd av datorer och behörighetskontroller- och nivåer.

Genom att använda Webbplatsen och/eller lämna personuppgifter på Webbplatsen samtycker du till att Lundhags registrerar och använder personuppgifter på det sätt som anges i denna Integritetspolicy.

PERSONUPPGIFTER, MARKNADSFÖRING SAMT BESTÄLLING AV INFORMATIONSMATERIAL

Lundhags behandlar dels uppgifter som du själv lämnar till Lundhags, dels uppgifter som Lundhags eller dess samarbetspartners samlar in från annat håll, t.ex. adressuppgifter och uppdaterad kontaktinformation.

De personuppgifter du lämnar på Webbplatsen används för att Lundhags ska kunna genomföra, administrera och leverera den beställning (exempelvis Kängboken) du gjort. Dina personuppgifter kan även komma att användas för identifikation, administration samt för statistikändamål. Lundhags behandling kan även innebära samkörning, både inom och utom EU, med andra register och att dina personuppgifter överförs till andra bolag inom Lundhagskoncernen. Lundhags lämnar dock endast ut dina personuppgifter till tredje man om det behövs för att genomföra, administrera och leverera din beställning. Detta utlämnande kan inkludera företag och myndigheter inom och utanför EU och EES.

Lundhags behandling av personuppgifter bygger på ”permission marketing” (medgiven marknadsföring). Detta innebär att vi använder dina personuppgifter för marknadsföring om du har medgivit det. Du kan när som helst, genom att kontakta Lundhags, återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter. Därmed raderar Lundhags dina personuppgifter. Detta kan leda till att du inte får tillgång till information som du har efterfrågat.

Personuppgifter sparas bara så länge som krävs för att kunna uppnå syftet med behandlingen.

RÄTT ATT BEGÄRA INFORMATION

Vill du veta om Lundhags behandlar personuppgifter om dig kan du skicka en undertecknad begäran till oss. Du har rätt att en gång per kalenderår gratis få information om personuppgifter som behandlas om dig hos Lundhags. Begäran ska göras skriftligen och kan inte skickas med e-post. Om personuppgifter behandlas i strid med personuppgiftslagen, eller om de är felaktiga, har du som kund rätt att begära att uppgifterna rättas, blockeras eller raderas.  

Om du har frågor omkring Lundhags policy när det gäller personuppgifter, kommentarer kring hur vi hanterar dessa, eller frågor avseende detta eller annat så är du välkommen att kontakta oss via e-post på adressen [email protected] eller telefon 0647-665600. Du kan också skriva till oss på adressen: Lundhags Skomakarna AB, Box 29, 830 05 Järpen.

INFORMATION OM COOKIES

Lundhags använder s.k. sessionscookies (”Cookie”) på Webbplatsen. En Cookie är en liten informationsfil som förs över till en besökares dator. Cookies kan inte identifiera en besökare personligen utan endast den webbläsare som finns installerad på datorn och som användes vid besöket. Cookies innehåller inte virus och den kan inte heller förstöra annan information på en besökares dator.

Cookies används för att underlätta för en besökare vid navigering på Webbplatsen. Cookies lagras på datorn och aktiveras när besökaren återvänder till ett avsnitt på Webbplatsen. Cookies sparas endast temporärt på datorn och försvinner när webbläsaren stängs.

Om en besökare vill undvika Cookies kan besökaren ställa in datorns webbläsare så att Cookies inte laddas ned i datorn. Information om hur man går till väga finns i webbläsarens hjälpavsnitt. Om lagring av Cookies hindras innebär det att navigeringsmöjligheterna på Webbplatsen försämras.

ÖVRIGT

Lundhags förbehåller sig rätten att ändra och/eller uppdatera policys och ansvarsbestämmelser när som helst. Lundhags kommer alltid att göra den senaste versionen tillgänglig på Webbplatsen.