NORR Green Partner

Lundhags är stolta över att vara NORR Green Partner. NORR Magazin är en tysk kvalitetstidning som beskriver de skandinaviska länderna med stora kunskaper och mycket passion. Tidningen har en tydlig miljöprofil och har valt ut de outdoor-företag som är ledande inom miljöfrågor.

Som en del av partnerskapet kommer fem procent av annonsintäkterna från Lundhags gå till att bevara svensk urskog. Lundhags kommer även att arbeta kontinuerligt med olika projekt för en bättre miljö. Ett steg i den riktningen är våra produktkataloger. Vi har bytt till FSC-certifierat papper och FSC-certifierat tryckeri. FSC står för Forest Stewardship Council och är en internationell, oberoende organisation som arbetar för miljöanpassat skogsbruk världen över. Läs mer på www.fsc.org. Detta ger dig som läsare ett bevis på att vår katalog är gjord av papper från skogar som har brukats med miljömässigt ansvarstagande metoder.

”Vi vänder oss till företag som arbetar systematiskt med olika miljöaspekter. Företag som inte bara tittar på materialvalen, utan som arbetar med hela företagets påverkan.”
Gabriel Arthur, chefredaktör på NORR Magazin.