Myskoxcentrum i Härjedalen

Myskoxcentrum i Härjedalen är en ideell förening som jobbar för bevarandet av den svenska myskoxstammen.

Myskoxen dog ut ifrån Sverige för 4000 år sedan på grund av jakt men kom sedan tillbaka till Härjedalen från den norska återintroducerade flocken 1971. Under 80 & 90-talet var det ett högt tryck på den vilda flocken med störningar på fjället, vilket gjorde att dom började minska fort. Från ett 30 tal myskoxar i mitten på 80-talet till endast ett fåtal under slutet av 90-talet.

Myskoxcentrum öppnade 2010 med syfte att avlasta den vilda flocken, sprida kunskap, bedriva avel och forskning. Genom att besökare kommer till hägnet där guidningar erbjuds för mindre grupper på djurens villkor, ges det lugn och ro på fjället, så flocken i sin egen takt kan växa på sig utan stress och störningar.

Då myskoxen idag inte anses som ett svenskt djur får den inte det stöd som den skulle behöva. Idag lever 12 stycken vilda myskoxar i Härjedalsfjällen, och har ökat med hjälp av Myskoxcentrum från 5 stycken 2013 till dagens 12 stycken.

Myskoxcentrum i Härjedalen är en icke vinstdrivande förening som får inkomst från besökare och sponsorer. För att veta mer, besök gärna www.myskoxcentrum.se eller deras sociala medier under namnet Myskoxcentrum.

myskoxcentrum2.jpg

myskoxcentrum12.jpg