Greenroom Voice

GreenroomVoice är en specialiserad byrå med fokus på kommunikation av hållbarhet inom sportsektorn.

GreenroomVoice är en oberoende tredjepartsorganisation för kommunikation om hållbarhetspraxis inom utomhussporterna. Målet är att främja tydlig, meningsfull och pålitlig kommunikation om CSR -märkesaktiviteter och deras produkter.

Aspekterna av hållbarhet och socialt engagemang sätts i ett sammanhang som skapar transparens och trovärdighet för alla som vill förstå hållbarhet och fatta ett ansvarsfullt köpbeslut enligt sina värderingar.

Läs mer om vårt samarbete här.