Lena Flaten

Nära norska gränsen, i Storlien, ligger kungens fjällstuga. Där har också Lena Flaten sitt hem, sin näring och sitt privata haven. Lena växte upp på en liten gård i Norge, strax intill gränsen till Sverige. Där hade hennes familj ett litet jordbruk med några kor och grisar. Under tiden hon utbildade sig till kock, sökte sig till en typ av kök och matkultur som kändes äkta och sann, och på så sätt hittade hon till Sverige. Idag driver hon bland annat Flammans skafferi.

”Jag lever mitt i naturen och det känns viktigt att kunna påverka så att orörd natur behålls och att djurhållning sköts respektfullt. På Flamman arbetar vi med något vi kallar relationsmat vilket innebär att man känner bonden, odlaren och så vidare. Relationer skapar respekt. Jag vill jobba med matkultur som kändes äkta och sann.”

Vår story om Lena är under konstruktion. 
Under tiden har vi lånat text och bild från http://whereicomefrom.se