ETT RENSKÖTSELÅR - Ett år med en renskötare

Renskötselåret är en cykel baserad på årstid, väder och renarnas rörelsemönster. Varje år är unikt. Under vissa år måste ovanliga åtgärder användas. Det som gällde förr, gäller inte i ett föränderligt klimat och i en miljö som ständigt utmanas och förändras.

Eva_Ren1.JPG

 

Det isar innanför kragen. En kyla som biter sig fast och gör att man blir kall in i märgen. Jag drar på mig mina handskar igen efter att ha knutit fast mössan i den hårda fjällvinden och gläds över att det inte är min arbetsplats annat än för några få veckor per år. Det är renskötarens arbetsplats varje dag, kyla och oväder till trots. Ola lirkar av sidokåpan på skotern som snart gått 3000 mil. Det verkar vara något fel nu igen, vad det är orkar jag inte ens lägga mer tankar på och spanar ut över Vindelfjällens vita vidder medan han knackar med sin stora huggarkniv mot vad jag antar är en startmotor. Vinden piskar i ansiktet och varje snöflinga känns som en spik i ansiktet i snöstormen. När han äntligen får igång skotern kan vi köra de sex milen till renarna med skotrarna. Sen börjar jobbet när vi väl är på plats.

...

“JAHKI II LEAT JAGI VIELLJA” Det ena året är inte den andres bror / det ena året är inte det andra likt

 

Eva_Ren2.JPG

“ En betande ren på fjället i november är det finaste som finns, renen är som starkast då”

 

...

giđđa, giđđageassi
MAJ — JUNI, KALVARNA FÖDS

Eva_Ren5.JPG

...

geassi, čakčageassi
JULI — AUGUSTI, KALVMÄRKNING & SOMMARBETE

Eva_Ren6.JPG

 

Myggen och värmen driver renarna västerut. Efter midsommar är det dags för kalvmärkning och samling inför den. Familjen och många släktingar följer med renskötarna till sommarvistet. Det är en populär händelsen under renskötselåret. Då är det är ljust dygnet runt och renarna styr dygnsrytmen. Flera gånger under kalvmärkningstiden samlas renarna ihop med hjälp av hundar och terrängfordon och drivs till någotav samebyns rengärden i närheten. Oftast är det kalvmärkning på natten. Det är ljust tack vare midnattssolen och svalare än på dagen. Det sliter mindre på renarna. Efter 6–8 timmar måste hjorden släppas ut för att beta och vila. Varje ren ägs av någon. Ett unikt öronmärke visar vem som är ägaren. Varje kalv märks med samma märke som vajan har, så att även kalven tillhör samma ägare. Efter sommarens sista kalvmärkning får renarna beta fritt och äta upp sig innan hösten och slakten.

 

Eva_Ren7.JPG

...

čakča
SEPTEMBER, SLAKT & JAKT

I början på september måste renskötarna samla ihop alla renar igen inför sarvslakt. Renhjorden drivs till slaktgärdet på Björkfjäll. Rentjurarna har vuxit rejält. Det är hög tid att slakta dem innan brunsten börjar. Den största delen av en renskötares årsinkomst kommer från försäljning av kött i samband med slakt. Sarvslakten är ett tungt jobb. Hela renhjorden ska systematiskt gås igenom. De kraftiga tjurarna fångas in och dras undan till slaktplatsen. Slakterier och veterinärer är på plats för att kontrollera och besikta renkropparna. En del av köttet blir mat till renskötarfamiljen för resten av året. För barnen blir det naturligt att vara med och se var köttet kommer ifrån.

Eva_Ren8.JPG

...

čakčadálvi
OKTOBER, RENGETNING & HÖSTSAMLING

 

Eva_Ren9.JPG

 

I slutet av hösten ska samebyns hela renhjord samlas ihop för att sedan delas upp i mindre vinterbetesgrupper. Betet försämras när snön lägger sig. Så fort snön faller börjar renskötarna vakta kanterna för att sedan samla ihop renarna. Renskiljningarna sätter igång under perioden oktober-december. Vintern är lång och krävande. En blöt förvinter med snö som smälter och fryser ger ett tjockt istäcke på marken som “låser” renbetet. En bra vinter är det inga problem för renarna att komma åt betet. En bra betesvinter är snön torr och kall, snötäcket får heller inte vara för djupt, då går det mer energi för renen att gräva sig ner till marken.

...

čakčadálvi
NOVEMBER, RENGETNING & RENSKILJNING

...

dálvi, giđđadálvi
DECEMBER — APRIL, VINTERBETE I SKOGEN

 

Eva_Ren10.JPG

 

Eva_Ren11.JPG

...

giđđadálvi, giđđa
APRIL — MAJ, VÅRFLYTT

Eva_Ren12.jpeg

I slutet av april kan renarna flyttas upp på fjället igen. Den långa vårflytten på 36 mil är krävande för både renar, renskötare och hundar. Renskötarna flyttar några mil i taget med hjorden, 1–3 mil per dag, flytten anpassas efter renens ork och mående. Varje natt pausas i en hage där renarna stängs in över natten och fodras med hö och pellets inför nästa flyttetapp från skogen till fjället. Dräktiga vajor måste skyddas när de nått fjället eftersom de kan “tappa” sina kalvar om de blir stressade. Därför behövs skoterförbudsområden i fjällen under den känsliga tiden. Så fort man når upp från skogslandet med renarna och barfläckar med färskt vårbete börjar hägra på sydsluttningarna får renarna ny fart och energi. Renskötaren kan pusta ut lite, vintern är över och snart väntar nya kalvar och det nya renskötselåret.

Eva_Ren13.jpeg