ET REINDRIFTSÅR – ETT ÅR MED EN REINDRIFTSUTØVER

Reindriftsåret er en syklus basert på årstidene, været og reinens bevegelsesmønster. Hvert år er unikt. Enkelte år krever uvanlige tiltak. Det som gjaldt før, gjelder ikke lenger i et skiftende klima og i et miljø som stadig utfordres og endres.

Eva_Ren1.JPG

Det iser innenfor kragen. Kulden biter seg fast og gjør at du blir kald inn til margen. Jeg tar på meg hanskene igjen etter å ha knyttet lua fast mens den harde fjellvinden fyker, og jeg gleder meg over at dette ikke er arbeidsplassen min, annet enn i noen få uker årlig. For reindriftsutøveren er det arbeidssted – hver dag, uansett kulde og (u)vær.

Ola lirker av sidedekselet på scooteren, som snart har gått 3000 mil. Det ser ut til å være noe galt nå igjen. Hva det er, orker jeg ikke engang å tenke på, og jeg kikker heller utover Vindelfjellets hvite vidder mens han banker med den store kniven mot det jeg antar er en startmotor. Vinden pisker i ansiktet, og hvert snøfnugg føles som spiker i ansiktet i snøstormen.

Når han endelig får i gang scooteren, kan vi kjøre de seks milene til der hvor reinsdyra er. Selve jobben begynner først når vi er på plass.

...

«JAHKI II LEAT JAGI VIELLJA» Det ene året er ikke den andres bror / det ene året er ikke det andre likt

 

Eva_Ren2.JPG

«Et beitende reinsdyr på fjellet i november er det fineste som finnes. Reinsdyret er som sterkest da»

 

...

giđđa, giđđageassi
MAI–JUNI: KALVENE FØDES

Eva_Ren5.JPG

...

geassi, čakčageassi
JULI–AUGUST: KALVEMERKING OG SOMMERARBEID

Eva_Ren6.JPG

 

Myggen og varmen driver reinsdyra vestover. Etter sankthans er det tid for kalvemerking og samling. Familien og mange slektninger følger med reinsdyra på sommerferien. Det er en populær hendelse i løpet av reindriftsåret. Da er det lyst døgnet rundt, og reinsdyra styrer døgnrytmen.

Flere ganger i kalvemerkingstiden samles reinsdyra ved hjelp av hunder og terrengkjøretøy, og drives til noen av samebyens områder i nærheten. Som regel foregår kalvemerkingen om natta. Det er lyst takket være midnattssolen, og kjøligere enn om dagen. Det sliter mindre på reinsdyra.

Etter 6–8 timer må flokken slippes ut for å beite og hvile. Alle reinsdyr eies av noen. Et unikt øremerke viser hvem som er eieren. Alle kalver er merket med samme merke som simla, slik at kalven også tilhører samme eier. Etter sommerens siste kalvemerking kan reinsdyra gresse fritt og spise seg opp før høsten og slakten.

Eva_Ren7.JPG

...

čakča
SEPTEMBER: SLAKT OG JAKT

I begynnelsen av september må reindriftsutøverne samle alle reinsdyra igjen før slakten. Reinsdyrflokken drives til slaktegjerdet på Björkfjäll. Reinsdyrbukkene har vokst betydelig. Det er på høy tid å slakte dem før brunsten begynner.

Størstedelen av inntekten til en reindriftsutøver kommer fra salg av kjøtt i forbindelse med slakting. Slakten er en tung jobb. Hele reinsdyrflokken må gjennomgås systematisk. De kraftige bukkene fanges opp og trekkes bort til slakteplassen. Slakterier og veterinærer er på plass for å kontrollere og inspisere reinsdyra. En del av kjøttet blir mat til reindriftsutøverens familie for resten av året. For barna er det naturlig å være med og se hvor kjøttet kommer fra.

Eva_Ren8.JPG

...

čakčadálvi
OKTOBER: GJETING OG HØSTSAMLING

 

Eva_Ren9.JPG

 

På slutten av høsten skal samebyens hele reinsdyrflokk samles for deretter å deles opp i mindre vinterbeitegrupper. Beitet forringes når snøen legger seg. Så snart snøen faller, begynner reindriftsutøverne å vokte kantene og deretter samle reinsdyra.

Skillingen starter i perioden oktober–desember. Vinteren er lang og krevende. En våt forvinter, med snø som smelter og fryser, gir et tykt isdekke på bakken som 'låser' beitet. I en god vinter er det ikke noe problem for reinsdyra å komme til beitet. En god beitevinter er snøen tørr og kald, og snødekket må heller ikke være for dypt. Da går det mer energi for reinsdyret å grave seg ned til bakken.

...

čakčadálvi
NOVEMBER: GJETING OG SKILLING

...

dálvi, giđđadálvi
DESEMBER–APRIL: VINTERBEITE I SKOGEN

 

Eva_Ren10.JPG

 

Eva_Ren11.JPG

...

giđđadálvi, giđđa
APRIL–MAI: VÅRFLYTT

Eva_Ren12.jpeg

I slutten av april kan reinsdyra flyttes opp på fjellet igjen. Den lange vårflyttingen på 36 mil er krevende for både reinsdyr, utøvere og hunder. Reindriftsutøverne flytter noen mil av gangen med flokken, 1–3 mil per dag, og flyttingen tilpasses dyras ork og velvære. Hver natt stenges dyra inn i en innhegning over natten og fôres med høy og pellets før neste flytteetappe fra skogen til fjellet.

Drektige simler må beskyttes når de har nådd fjellet, siden de kan miste kalvene hvis de blir stresset. Derfor er det nødvendig med scooterforbud i fjellet i den følsomme tiden. Så fort de når opp fra skogslandet med reinsdyra til barflekker med friskt vårbeite, begynner reinsdyra å få ny fart og energi.

Reindriftsutøverne kan puste litt ut, vinteren er over og snart venter nye kalver og det nye reindriftsåret.

Eva_Ren13.jpeg

Les mer om Eva Bromée her!