William meets Matilda - The climber who quit her job and chose her passion

Episode 3. Matilda opted out of a regular 9-5 job and has dedicated her life to climbing - she strive to be the best. William met her to talk about her passion and of course also to test for herself - see how it went ...

***

Episod 3. Matilda valde bort ett vanligt 9-5 jobb och har vigt sitt liv till klättringen - hon vill bli bäst. William träffade henne för att prata om hennes passion och såklart också för att testa själv - se hur det gick...